Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:103

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 26 januari 2012 kommittédirektiv om uppdrag att förbereda och lämna förslag om fördelning av statens bestånd av försvarsfastigheter (dir. 2012:06). Uppdraget skulle redovisas senast den 3 december 2012. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 2 september 2013.

Uppdraget utökas också delvis genom att utredaren får i uppdrag att även föreslå hur ansvaret för den framtida förvaltningen, inklusive finansieringen, av Länsstyrelsernas lokaler för krisledning ska organiseras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...