Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:104

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 26 januari 2012 kommittédirektiv om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter (dir. 2012:07). Uppdraget skulle redovisas senast den 3 december 2012. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 2 september 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition