Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken Dir. 2012:107

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv om bland annat utvärdering av upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv (dir. 2010:86). Den 2 februari 2012 beslutade regeringen tilläggsdirektiv (dir. 2012:10), enligt vilka bland annat utredningstiden förlängdes. Uppdraget skulle enligt tilläggsdirektiven redovisas senast den 1 december 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 5 mars 2013.