Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Direktupphandling

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag till ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Ändringarna gäller möjligheten för upphandlande myndigheter och enheter att genomföra direktupphandlingar, dvs. upphandlingar utan krav på anbud i viss form.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Laddar...