Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Direktupphandling Prop. 2013/14:133

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, förkortad LUF, samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, förkortad LUFS.

Laddar...