Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken (Fi 2010:06) Dir. 2012:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv om bland annat utvärdering av upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv (dir. 2010:86).

Uppdraget ändras på så sätt att uppdraget i den del som avser att välja ut ett tiotal strategiska varor och tjänster för att beräkna och redogöra för vilka eventuella effektiviseringsvinster som upphandlande myndigheter och enheter har gjort genom att konkurrensutsätta upphandlingen enligt LOU respektive LUF jämfört med att köpa varan eller tjänsten utan föregående konkurrensutsättning ska utgå från uppdraget.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 1 december 2012.

Laddar...