Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till E-delegationen (N Fi 2009:01) Dir. 2014:131

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tidpunkten för när E-delegationen ska slutredovisa sitt uppdrag ändras. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 1 juli 2015. Arbetet ska löpande rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Laddar...