Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna, ska lämna förslag till hur den grundläggande utbildningen till polisman kan omformas till en högskoleutbildning.

Ladda ner:

Syftet med reformen är att säkerställa att Polismyndigheten har den kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag i ett allt mer komplext samhälle. För att stärka polisens förmåga att bekämpa en brottslighet som ständigt finner nya former, krävs en polisutbildning med tydlig förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utredaren ska bland annat

  • föreslå hur polisutbildningen kan omformas till en ändamålsenlig högskoleutbildning,
  • utforma förslag till en examensbeskrivning för den föreslagna utbildningen,
  • klargöra hur vetenskaplig grund ska kunna säkerställas i utbildningen, och
  • utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2016.

Pressmeddelande: Polisutbildning blir högskoleutbildning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...