Remiss SOU 2016:39 Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning Diarienummer: Ju2016/04240/PO

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser regeringen har remitterat betänkandet Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39).

Ladda ner:

Svaren ska ha kommit till Justitiedepartementet senast den 15 oktober 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.