Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2015:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 oktober 2014 kommittédirektiv om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 juni 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 december 2015.