Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten Dir. 2015:104

Publicerad

En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur omval ska kunna genomföras snabbare än i dag. Utredaren ska också överväga och föreslå ändringar i fråga om hur valsedlar tillhandahålls i anslutning till röstmottagningsställen.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • analysera och ta ställning till hur bestämmelserna om utövande av rätten att rösta och att delta som kandidat i ett omval bör ändras för att förutsättningarna vid omval ska bli i princip desamma som vid ordinarie val,
 • överväga och lämna förslag till en tidsfrist för genomförande av omval som ska vara så kort som det är praktiskt möjligt,
 • analysera och ta ställning till hur kraven kan skärpas på sättet att tillhandahålla valsedlar i anslutning till ett röstmottagningsställe, och
 • lämna förslag till behövliga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2016.

Pressmeddelande: Snabbare omval och skärpta krav kring valsedlar utreds

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten

  En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur omval ska kunna genomföras snabbare än i dag. Utredaren ska också överväga och föreslå ändringar i fråga om hur valsedlar tillhandahålls i anslutning till röstmottagningsställen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Snabbare omval

  Omval bör genomföras inom så kort tid som det är praktiskt möjligt och lämpligt. Regeringen föreslår därför att ett omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter Valprövningsnämndens beslut om omval.

Proposition (1 st)

 • Snabbare omval

  Omval bör genomföras inom så kort tid som det är praktiskt möjligt och lämpligt. Regeringen föreslår därför att ett omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter Valprövningsnämndens beslut om omval.

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...