Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten SOU 2016:71

Publicerad Uppdaterad

2015 års vallagsutredning har haft i uppdrag dels att se över hur omval kan genomföras snabbare än i dag, dels att överväga hur skyddet för valhemligheten kan förstärkas.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att ett omval ska vara ett omval och kunna genomföras snabbare. Enligt utredningens bedömning bör ett omval vara så likt det ordinarie valet som det går och genomföras så snabbt som det är praktiskt möjligt och lämpligt. För att uppnå detta föreslår utredningen vissa nyheter och förändringar i vallagen:

Utredningen föreslår också att skyddet för valhemligheten kan förbättras. I dag finns valsedlarna normalt utlagda intill vallokalerna. Det innebär att väljarna tar valsedlar öppet, utan skydd mot insyn. Denna ordning kan utformas så att skyddet för valhemlighet förbättras.

Pressmeddelande: Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten

    En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur omval ska kunna genomföras snabbare än i dag. Utredaren ska också överväga och föreslå ändringar i fråga om hur valsedlar tillhandahålls i anslutning till röstmottagningsställen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Snabbare omval

    Omval bör genomföras inom så kort tid som det är praktiskt möjligt och lämpligt. Regeringen föreslår därför att ett omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter Valprövningsnämndens beslut om omval.

Proposition (1 st)

  • Snabbare omval

    Omval bör genomföras inom så kort tid som det är praktiskt möjligt och lämpligt. Regeringen föreslår därför att ett omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter Valprövningsnämndens beslut om omval.

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...