Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen Dir. 2018:20

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Ladda ner:

Kartläggningen har som mål att ge stöd i det fortsatta arbetet med överföra barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Tilläggsdirektiv Dir. 2019:57

  • Regeringen beslutade den 15 mars 2018 kommittédirektiv om att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (dir. 2018:20). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2020.

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...