Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Barnkonventionsutredningen Dir. 2019:57

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Uppdraget skulle redovisas senast den 15 november 2019.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2020.

Lagstiftningskedjan

Tilläggsdirektiv Dir. 2019:57

  • Regeringen beslutade den 15 mars 2018 kommittédirektiv om att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (dir. 2018:20). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2020.

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition