Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08) Dir. 2018:40

Publicerad

Utredningstiden för utredningen Styrning för en mer jämlik vård förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska istället redovisas senast den 30 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss

Lagrådsremiss

Proposition