Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08) ID-nummer: Dir. 2018:40

Ansvarig:

Utredningstiden för utredningen Styrning för en mer jämlik vård förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska istället redovisas senast den 30 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)

    Utredningstiden för utredningen Styrning för en mer jämlik vård förlängs.

  • Kommittédirektiv Ordning och reda i vården

    En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag som syftar till att få bort vinstjakten ur vården samt till att skattemedel används till det de är avsedda för i hälso- och sjukvårdssektorn, dvs. att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen. Utredningen ska också ta hänsyn till de olika förutsättningar och regelverk som finns inom olika delar av hälso- och sjukvården.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition