Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08) Dir. 2019:28

Publicerad

Regeringen beslutar förlänga utredningstiden.

Ladda ner:

Uppdraget ska nu istället slutredovisas senast den 30 augusti 2019.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss

Lagrådsremiss

Proposition