Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Dir. 2018:59

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition