Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En ny myndighet för psykologiskt försvar Dir. 2018:80

Publicerad

Arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas. En särskild utredare ska därför analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat analysera och lämna förslag på

  • vilka uppgifter som den nya myndigheten ska ansvara för
  • hur verksamheten ska vara utformad för att kunna utföras i fredstid, vid höjd beredskap och ytterst i krig
  • hur myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och andra aktörer som bedöms ha eller bör ha uppgifter inom det psykologiska försvaret
  • myndighetens resursbehov
  • ledningsform för myndigheten
  • finansiering av myndigheten
  • nödvändiga författningar och författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

    Utredningens uppdrag har varit att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Utgångspunkten i utredningens direktiv är att arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...