Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärker självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. Meningen är att förbättra förutsättningarna för verksamheter och personal inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.

Ladda ner:

Förslagen ska gälla:

  • adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personalen,
  • förbättrade rättsliga förutsättningar för användning av välfärdsteknik,
  • förbättrad samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Välfärdsteknik i äldreomsorgen

    Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärker självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. Meningen är att förbättra förutsättningarna för verksamheter och personal inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Framtidens teknik i omsorgens tjänst

    Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal.

Lagrådsremiss

Proposition