Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13) Dir. 2018:87

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 26 oktober 2017 kommittédirektiven Aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (dir. 2017:105). Utredningen överlämnade den 2 maj 2018 delbetänkandet Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan (SOU 2018:33). Enligt direktiven skulle uppdraget i övrigt redovisas senast den 26 oktober 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 27 december 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (31 st)