Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Dir. 2019:25

Publicerad

Uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 19 december 2019.

Ladda ner:

Utredaren ska nu även:

  • lämna sådana författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas, och
  • analysera och redovisa vilka eventuella konsekvenser dessa författningsändringar kan få, bl.a. i förhållande till grundlag, EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden samt för befintliga fristående skolor med konfessionell inriktning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition