Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Nya regler om företagsrekonstruktion Dir. 2019:60

Publicerad

EU har nyligen antagit ett direktiv om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden som rör rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare.

Ladda ner:

En särskild utredare ska ta ställning till hur direktivets regler om rekonstruk­tion ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och föreslå nödvändiga eller annars lämpliga för­fatt­ningsändringar och andra åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast den 26 februari 2021.

Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning om nya regler om företagsrekonstruktion

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Nya regler om företagsrekonstruktion

    EU har nyligen antagit ett direktiv om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden som rör rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition