Kommittédirektiv från Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen Dir. 2019:64

Publicerad

En särskild utredare ska kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition