Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Elektroniska underskrifter på regeringsbeslut Dir. 2020:55

Publicerad

En särskild utredare får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att använda elektroniska underskrifter på handlingar med regeringsbeslut som ska expedieras. Syftet med utredningen är att säkerställa att det ska vara möjligt att skriva under regeringsbeslut både på traditionellt sätt med penna på papper och elektroniskt.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • undersöka om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut är förenligt med regeringsformens krav på att regeringsbeslut som ska expedieras ska skrivas under för att bli gällande och
  • vid behov föreslå de ändringar av bestämmelsen i regeringsformen om underskrift av regeringsbeslut som krävs för att göra bestämmelsen teknikneutral.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

    Enligt 7 kap. 7 § regerings­formen ska författ­ningar, förslag till riks­dagen och andra regerings­beslut som ska expedi­eras för att bli gällande skrivas under av stats­ministern eller ett annat statsråd på regeringens vägnar. I proposi­tionen föreslår regeringen änd­ringar i bestämmelsen som syftar till att göra den teknik­neutral.

Laddar...