Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården Dir. 2020:81

Publicerad

Regeringen tillsätter en delegation som ska arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Inriktningen ska vara att korta väntetiderna. Skälet till satsningen är bland annat de uppskjutna vårdinsatser som covid-19 har förorsakat. Nu måste dessa tas omhand.

Ladda ner:

Delegationen ska bland annat

 • stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
 • stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
 • stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård,
 • utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden,
 • utreda en utökad vårdgaranti,
 • vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

  Uppdraget ändras nu på så sätt att utredaren även ska lämna nödvändiga författningsförslag inom ramen för uppdraget att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter, där utredaren lämnat bedömningar i delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – strategisk, långsiktig och i samverkan (SOU 2021:59).

 • Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

  Regeringen tillsätter en delegation som ska arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Inriktningen ska vara att korta väntetiderna. Skälet till satsningen är bland annat de uppskjutna vårdinsatser som covid-19 har förorsakat. Nu måste dessa tas omhand.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition