Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden Dir. 2020:125

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som för första gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare). Syftet är att underlätta för dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden,
  • föreslå vilka hushåll som ska definieras som förstagångsköpare,
  • föreslå hur ett statligt startlån för förstagångsköpare bör utformas,
  • redogöra för hur de föreslagna åtgärderna ska främja en långsiktigt
    hållbar skuldsättning för de berörda hushållen,
  • ta hänsyn till de effekter som de föreslagna åtgärderna kan innebära för bostadsmarknadens funktionssätt,
  • analysera internationella erfarenheter av liknande åtgärder,
  • kartlägga bankernas och andra kreditgivares villkor för förstagångsköpare av olika hushållstyper i olika delar av landet, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...