Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08) Dir. 2020:130

Publicerad

Förlängd tid för delar av uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 kommitté­direktiv om språk- och samhälls­kunskaps­krav för svenskt medborgar­skap och andra frågor om med­borgar­skap (dir. 2019:70). De delar som gäller språk- och samhälls­kunskaps­krav skulle redo­visas senast den 15 oktober 2020. Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att förlänga tiden för del­redo­vis­ningen till den 15 januari 2021 (dir. 2020:67).

Enligt utred­ningens direktiv ska övriga delar av upp­draget redovisas senast den 1 maj 2021. Tiden för slut­redo­vis­ningen förlängs. De delarna ska i stället redo­visas senast den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ändringar i medborgarskapslagen

    I propositionen föreslår regeringen att den som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet, utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller som har en anknytning till vissa grupper och organisationer, inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan.

Laddar...