Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd Dir. 2022:79

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att det ska ställas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Syftet är att främja integrationen och ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • föreslå hur språk- och samhällskunskapskrav för permanent
  uppehållstillstånd ska utformas och kontrolleras på ett sätt som är
  ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt,
 • föreslå vilka undantag som ska kunna göras från kraven, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

  En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att det ska ställas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Syftet är att främja integrationen och ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

  Regeringen beslutade den 22 juni 2022 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag som innebär att det ska ställas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Syftet är att främja integrationen och ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället.

Lagrådsremiss

Proposition