Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad rätt till fritidshem Dir. 2022:132

Publicerad

Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiven Utökad rätt till fritidshem? (dir. 2021:101). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 3 november 2022. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2022.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad rätt till fritidshem

    Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiven Utökad rätt till fritidshem? (dir. 2021:101). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 3 november 2022. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2022.

  • Utökad rätt till fritidshem?

    En särskild utredare ska ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever. Syftet är att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition