Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Utökad rätt till fritidshem? Dir. 2021:101

Publicerad

En särskild utredare ska ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever. Syftet är att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • analysera och ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever,
 • analysera och ta ställning till om, och i så fall hur, en utökad rätt att delta i utbildning i fritidshem i första hand bör inriktas mot elever i områden med socioekonomiska utmaningar,
 • kartlägga hur kompetensförsörjningen i fritidshem påverkas av ett ökat deltagande och analysera hur kompetensförsörjningen kan säkerställas,
 • föreslå åtgärder för att öka deltagandet i fritidshemmets utbildning, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad rätt till fritidshem

  Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiven Utökad rätt till fritidshem? (dir. 2021:101). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 3 november 2022. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2022.

 • Utökad rätt till fritidshem?

  En särskild utredare ska ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever. Syftet är att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition