Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Kommunal anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet Dir. 2023:63

Publicerad

En särskild utredare ska dels analysera de rättsliga förutsättningarna för kommunal anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet, dels lämna flera alternativa författningsförslag om sådan anslutning. Syftet med utredningen är att motverka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.:

  • kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar från kommuner och
    regioner till enskilda individer, företag och föreningar,
  • analysera de rättsliga förutsättningarna för kommunal anslutning till
    Utbetalningsmyndighetens verksamhet, och
  • lämna flera alternativa författningsförslag om kommunal anslutning, där ett av förslagen ska innebära att Utbetalningsmyndighetens system med transaktionskonto för utbetalningar från statliga myndigheter även ska omfatta de kommunala utbetalningar som omfattas av kartläggningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Kommunal anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet

    En särskild utredare ska dels analysera de rättsliga förutsättningarna för kommunal anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet, dels lämna flera alternativa författningsförslag om sådan anslutning. Syftet med utredningen är att motverka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition