Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det civila försvaret Dir. 2023:116

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag om hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas. Syftet är att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det civila försvaret.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • analysera och bedöma behoven av personalförstärkningar inom
  verksamheter som är viktiga för totalförsvaret vid höjd beredskap,
 • analysera förutsättningarna för att säkerställa det civila försvarets
  personalbehov med totalförsvarspliktig personal,
 • med utgångspunkt i gällande regelverk om allmän tjänsteplikt och
  civilplikt föreslå en personalförsörjning av det civila försvaret som är
  anpassad efter dagens samhälle och de behov som finns inom det civila
  försvaret,
 • redovisa de åtgärder som krävs och föreslå nödvändiga
  författningsändringar, för att förslagen ska kunna genomföras.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 januari 2025.