Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Förstärkt AI-förmåga i Sverige Dir. 2023:164

Publicerad

En kommitté – en AI-kommission – ska identifiera behov av och lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att stärka utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) i Sverige på ett hållbart och säkert sätt.

Ladda ner:

AI har stor potential att bidra till ökad innovationsförmåga, högre effektivitet och bättre konkurrenskraft, men även till en effektivare offentlig förvaltning. Syftet med uppdraget är att säkerställa att Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation bättre ska tillvarata möjligheterna och hantera riskerna med AI, inklusive att bidra till att identifiera en nisch inom AI där Sverige kan blir en viktig partner för andra.

Kommittén ska bl.a. 

  • identifiera behov av och lämna förslag som främjar en konkurrenskraftig, säker och etisk AI-utveckling och AI-användning i Sverige, 
  • identifiera prioriterade internationella insatser och lämna förslag till hur Sverige kan agera proaktivt och samordnat vid framtagande och utveckling av internationella policyer och regelverk för AI, 
  • analysera och beskriva hur användning av AI kan påverka och främja Sveriges säkerhet och demokrati, och 
  • vid behov, lämna författningsförslag.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2025.

Laddar...