Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

En ökad tillgång till personal och en ökad uthållighet inom det militära försvaret Dir. 2024:2

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att analysera och föreslå hur tillgången till personal inom det militära försvaret kan förbättras i syfte att stärka dess uthållighet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat: 

 • analysera vilka möjligheter som finns att använda värnpliktiga under 
  grundutbildning för beredskap och annan verksamhet,
 • analysera om det finns ett behov av att förändra förmånerna till totalförsvarspliktiga och analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av detta,
 • analysera om det finns ett behov av att införa en uttrycklig rätt till 
  tjänstledighet från civil anställning för reservofficerare,
 • analysera behovet av att ändra regleringen om anställningstider för 
  kontinuerligt och tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2025.

Laddar...