Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att modernisera och klargöra det svenska regelverket inom djurens hälso- och sjukvård. Regeringen lämnade över en proposition till riksdagen i januari 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)