Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Veterinär fältverksamhet i nya former SOU 2007:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Huvudförslagen i Veterinärutredningens betänkande innebär att Distriktsveterinärstationerna privatiseras i djurtäta områden samt att statliga bidrag införs till privatpraktiserande fältveterinärer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)