Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m. Lagrådsremiss

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås bland annat att elevers och studerandes rätt till deltagande i arbetsmiljöarbetet stärks och förtydligas. De yngre eleverna ska ha rätt att delta i arbetsmiljöarbetet efter ålder, mognad och förutsättningar i övrigt. De äldre eleverna ska företrädas i arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud. För vuxna studerande införs ett nytt system med studerandeskyddsombud. De ska bland annat delta som ledamöter i skyddskommittén och ha rätt till information i samma utsträckning som arbetstagarnas skyddsombud och övriga ledamöter i skyddskommittén. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan