Hoppa till huvudinnehåll

En enklare plan- och bygglag

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10). Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal ändringsförslag från flera utredningar inte gick att arbeta in på ett bra sätt i den nuvarande lagen samtidigt som beredningen visade att en strukturell omarbetning och ett modernare språk även i de delar som inte innebär ändringar i sak gör lagen enklare att förstå. Den stora nyheten är att plan- och byggprocesserna förenklas. Därutöver införs definitioner av viktiga termer och uttryck i lagen för att underlätta tillämpningen. Det införs en bestämmelse om att planläggning och annan prövning enligt lagen ska beakta miljö- och klimataspekter.

Laddar...