Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Får jag lov? Om planering och byggande SOU 2005:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

PBL-kommittén har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av plan- och bygglagstiftningen (plan- och bygglagen [1987:10, PBL] och lagen [1994:847] om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL). Kommittén har tidigare lämnat två delbetänkanden och två rapporter. I detta slutbetänkande lämnar kommittén sina förslag till reformering av bestämmelserna i framför allt plan- och bygglagstiftningen.
Laddar...