Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter SOU 2007:60

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringarna. Anpassningen till klimatförändringarna bör påbörjas redan idag. Den slutsatsen drar Klimat- och sårbarhetsutredningen i sitt slutbetänkande, och föreslår bland annat ökat ansvar för kommuner och länsstyrelser liksom statligt stöd för storskaliga kostnadskrävande insatser.