Hoppa till huvudinnehåll

Ett första steg för en enklare plan- och bygglag Prop. 2006/07:122

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar i plan- och bygglagen (1987:10). Förslagen är första steget i regeringens arbete med att förenkla och förtydliga reglerna i plan- och bygglagen för att underlätta planerings- och byggprocessen för alla berörda.
Laddar...