Hoppa till huvudinnehåll

Översyn av plan- och bygglagstiftningen Dir. 2002:97

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kommitténs förslag ska tillgodose kraven på främjande av en långsiktigt hållbar utveckling. Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling manifesteras i miljökvalitetsmålen. I uppgiften ingår att lämna förslag till en samordning mellan bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10, PBL) och miljöbalken m.fl. lagar.

Laddar...