Vissa körkortsfrågor

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i läkares anmälningsplikt av förare som bedöms vara medicinskt olämpliga att framföra körkortspliktiga motorfordon. Vidare föreslås att kravet på att en introduktionsutbildning vid privat övningskörning måste genomgås tillsammans av körkortsaspiranten och handledaren tas bort. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2010.