Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En ny försäkringsrörelselag

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny försäkringsrörelselag. Den nuvarande försäkringsrörelselagen (1982:713) och lagen (1972:262) om understödsföreningar föreslås bli upphävda.

Den nya försäkringsrörelselagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)