Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändringar av statistiksekretessen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss föreslås två ändringar i bestämmelserna om statistiksekretess i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Den ena ändringen innebär att s.k. andra jämförbara undersökningar som utförs inom kommittéväsendet och av Statskontoret ska omfattas av statistiksekretess utan att regeringen meddelar föreskrifter om det. Den andra ändringen innebär att paragrafen delas upp i fler stycken, i syfte att göra bestämmelserna mer överskådliga och lättare att tillämpa.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...