Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Ladda ner:

Arbetstagare som utsätts för en repressalie av arbetsgivaren i strid med den föreslagna lagen ska ha rätt till skadestånd. Även inhyrda som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet ska omfattas av skyddet. Förslaget innebär inte någon inskränkning av det skydd som kan gälla på annan grund. Lagen föreslås vara tvingande till arbetstagarens fördel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)