Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

Publicerad

Upphovsmän och andra rättighetshavare överlåter till kollektiva förvaltningsorganisationer att företräda dem i vissa sammanhang, till exempel genom att utfärda licenser till användare. De kollektiva förvaltningsorganisationerna är ofta föreningar som ägs av rättighetshavarna själva. De viktigaste besluten i en sådan organisation fattas vid stämman, där medlemmarna kan delta och rösta personligen eller genom ombud.

Ladda ner:

Till skillnad från i andra föreningar finns i dag inte någon möjlighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att begränsa rätten att anlita ombud. Ett och samma ombud kan företräda ett obegränsat antal medlemmar. Det kan vara betungande för organisationerna att hantera ett stort antal fullmakter och det finns en risk för att regelverket missbrukas av den som vill skaffa sig ett otillbörligt inflytande över verksamheten.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att det ska vara möjligt att begränsa medlemmarnas rätt att företrädas av ombud vid stämman. Bestämmelserna innebär att organisationerna i sina stadgar kan bestämma vem som får vara ombud och hur många medlemmar ett ombud får företräda, under förutsättning att det inte hindrar medlemmarna från att delta i beslutsfattandet på ett lämpligt och effektivt sätt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Pressmeddelande: Nya regler om ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

    Upphovsmän och andra rättighetshavare överlåter till kollektiva förvaltningsorganisationer att företräda dem i vissa sammanhang, till exempel genom att utfärda licenser till användare. De kollektiva förvaltningsorganisationerna är ofta föreningar som ägs av rättighetshavarna själva. De viktigaste besluten i en sådan organisation fattas vid stämman, där medlemmarna kan delta och rösta personligen eller genom ombud.

Proposition (1 st)

  • Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

    Regeringen föreslår att det ska vara möjligt för kollektiva förvaltningsorganisationer att i sina stadgar begränsa medlemmarnas rätt att företrädas av ombud vid stämman. De nya reglerna skapar förutsättningar för en enklare hantering av fullmakter och begränsar också riskerna för att ombudsrätten missbrukas.

Riksdagsbeslut (1 st)