Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Vissa frågor om kommersiell radio

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) som innebär att Myndigheten för press, radio och tv får större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat föreslås att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Ladda ner:

Förslag lämnas också om att ändra reglerna om hur många tillstånd som får innehas inom ett sändningsområde. Därtill lämnas förslag för att främja konkurrens och mångfald inom den kommersiella radion med bäring på reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa frågor om kommersiell radio

    I denna promemoria lämnas förslag om att ge Myndigheten för press, radio och tv större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat föreslås att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa frågor om kommersiell radio

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) som innebär att Myndigheten för press, radio och tv får större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat föreslås att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Proposition (1 st)

  • Vissa frågor om kommersiell radio

    I propositionen föreslår regeringen ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) som innebär att Myndigheten för press, radio och tv får större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat föreslås att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.