Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot sexköp utomlands och mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet vid prostitution.

Ladda ner:

Köp av sexuella tjänster är oacceptabla oavsett om de sker i Sverige eller utomlands. Brottet ska därför kunna lagföras i Sverige och leda till ett straff, oavsett var brottet har begåtts. Det finns också anledning att skärpa synen på brottet köp av sexuell handling av barn. Straffbestämmelsen ska därför ändras så att straffskalan och brottsbeteckningen motsvarar brottets allvar och särskilda beskaffenhet.

I sak föreslås att kravet på dubbel straffbarhet för att en svensk domstol ska kunna döma för brottet köp av sexuell tjänst som begåtts utomlands tas bort. Detsamma ska gälla vid försök till ett sådant brott. För detta brott ska en svensk domstol inte heller vara bunden av vilket straff som är föreskrivet på gärningsorten.

När det gäller brottet köp av sexuell handling av barn föreslås att straffskalan ska skärpas. Detta ska ske dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år. Vidare föreslås att brottsbeteckningen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: Sexköp utomlands ska kunna lagföras i Sverige oavsett var de har begåtts

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...