Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling Prop. 2018/19:157

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn.

Ladda ner:

Regeringen anser att det finns anledning att skärpa synen på brottet. I sak föreslås att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år. Vidare föreslås att brottsbeteckningen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...